Σας ενημερώνω, ότι το Γραφείο Κτηματογράφησης Τρικάλων θα δέχεται ακόμη εκπρόθεσ…


Σας ενημερώνω, ότι το Γραφείο Κτηματογράφησης Τρικάλων θα δέχεται ακόμη εκπρόθεσμες αιτήσεις το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2016. Από την ημερομηνία αυτή και μετά δεν θα δέχεται καμία εκπρόθεσμη αίτηση.


Από: Tina Papavasileiou

Δείτε τη Δημοσίεση στο Facebook

Αφήστε μια απάντηση