Ο εμβολιασμός γκορτζιας σε αχλαδια και μηλιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και φέ…


Ο εμβολιασμός γκορτζιας σε αχλαδια και μηλιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και φέτος στην θέση κολιακας στην πιαλεια.
Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές μας.

Δείτε τη Δημοσίεση στο Facebook

Αφήστε μια απάντηση