Στην τελική ευθεία το έργο: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας»

Στην τελική ευθεία το έργο: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας»


Στην τελική ευθεία να μπαίνει πλέον το έργο«Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας» και αφορά τις πλατείες των εν λόγω Κοινοτήτων, καθώς η πρόταση του Δ. Πύλης σε πρώτη φάση πήρε «πράσινο» από το «Πράσινο Ταμείο», στο οποίο κατατέθη και αναμένεται η οριστική απόφαση έγκρισης, μετά και από την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. της Δομής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης του εν λόγω έργου, ανέρχεται στο ποσό των 300.422,38 €.

Στο Παλαιομονάστηρο  έχει γίνει αγορά από τον πρώην Δήμο Γόμφων αγορά ιδιωτικής έκτασης με σκοπό την αύξηση της έκτασης της πλατείας για αυτό το λόγο με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η μετατόπιση του δρόμου και η ενοποίηση της έκτασης με την υπάρχουσα  πλατεία και η κατασκευή πεζοδρομίου στην πλευρά των ιδιοκτησιών καθώς και έμπροσθεν της οικίας Σπυρ. Τσιώλη και Ανδρέα Τσιώλη.

Η μετατόπιση του υφιστάμενου δρόμου δε θα επιφέρει καμία αλλαγή στην κυκλοφορία των οχημάτων ούτε και στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της. Αφορά δε, εσωτερικό δημοτικό δρόμο για τον οποίο δε χρειάζεται μελέτη οδοποιίας .

Στη Πιαλεία θα γίνει ανάπλαση  της κεντρικής πλατείας. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εκσκαφές τεχνικών, η κατασκευή τοιχείων με σκυρόδεμα η τσιμεντόστρωση της πλατείας και η πλακόστρωση  με πλάκες Άρτας και κυβόλιθων καθώς και ηλεκτροφωτισμός.

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος (στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής), η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Αποτελεί έργo-δράση-παρέμβαση προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και στοχεύει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής (δράση περιβαλλοντικού ισοζυγίου), επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.

Το έργο δίνει βαρύτητα στην απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου (πλατείες) και θα καθίσταται ελκυστικό στο χρήστη και φιλικό στο περιβάλλον.

Στόχος επίσης είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας για τους Δημότες. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο – ευρύτερο έργο ανάπλασης των περιοχών, στις Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου & Τ.Κ. Πιαλείας σε χώρους ελεύθερους από δόμηση, με κοινόχρηστο χαρακτήρα.

Αναμενόμενα Οφέλη / Ωφελούμενος Πληθυσμός

Κατά την κατασκευή του έργου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Λόγω της φύσης του έργου, δεν παρατηρούνται θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στην ισότητα και μη διάκριση.

Βελτιώνεται η προσβασιμότητα από και προς τους κοινόχρηστους χώρους των Τ.Κ Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας. Στην Τ.Κ Παλαιομοναστήρου, λόγω της μικρής έκτασης της πλατείας, οι ανάγκες διαμόρφωσης – επέκτασής της είναι σημαντικές, έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα χωρητικότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Στην Τ.Κ Πιαλείας η ανάγκη κατασκευής της πλατείας είναι ακόμα πιο σημαντική, λόγω της παντελούς έλλειψής της. Το προτεινόμενο έργο θα επιλύσει όλα τα παραπάνω προβλήματα χώρου και επάρκειας που δημιουργεί η σημερινή
κατάσταση.

Το εν λόγω έργο εξυπηρετεί το σύνολο των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Παλαιομονάστηρου (1074) και Πιαλείας (758) του Δήμου Πύλης, ήτοι 1832 άτομα.

Τη μελέτη του έργου συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Πύλης, η οποία θα διενεργήσει τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου και θα επιβλέψει και την κατασκευή του.Πηγή

Αφήστε μια απάντηση