Δημοτικές, Περ/κές, Ευρωεκλογές 2019…Συνεχής ενημέρωση. Τα πρώτα αποτελέσματα….

Δημοτικές, Περ/κές, Ευρωεκλογές 2019…Συνεχής ενημέρωση. Τα πρώτα αποτελέσματα….


Αναλυτικά για συνεχή ενημέρωση, πατήστε στην ένδειξη…

Δημοτικές

Περιφερειακές

Ευρωεκλογές

Δήμος Πύλης(ενημερώνεται συνεχώς….)

Πύλη στο 164Β τμήμα:Κ. Μαράβας=153,  Βαλ. Τσιούτσιας=94,  Θεοδ. Χήρας=30,  Β. Καλύβας=12

Φήκη 1ο τμήμα: Κ. Μαράβας=161,   Βαλ. Τσιούτσιας=14,   Θεοδ. Χήρας= 90,    Β. καλύβας= 39

Φήκη 2ο τμήμα: Κ. Μαράβας=147,    Βαλ. Τσιούτσιας=24,   Θεοδ. Χήρας=98

Φήκη 3ο τμήμα:…

Γόμφοι, τμήμα: 155Α: Κ. Μαράβας=192+/-,   Βαλ. Τσιούτσιας: 40+/-,  Θεοδ. Χήρας= 60+/-,   Β. Καλύβας=2

Γόμφοι, τμήμα: 157Α: Κ. Μαράβας= 153+/-,   Βαλ. Τσιούτσιας= 34+/-,   Θεοδ. Χήρας= 67+/-,   Β. Καλύβας=3

Γόμφοι, 3ο:…

Μουριά και στα 2 τμήματα: Κ. Μαράβας= 179,  Βαλ. Τσιούτσιας= 46,   Θεοδ. Χήρας= 146,  Β. Καλύβας= 111

Δροσερό, 1ο τμήμα: Κ. Μαράβας= 81,  Βαλ. Τσιούτσιας=14,   Θεοδ. Χήρας= 69,   Β. Καλύβας=13

Πιαλεία, τμήμα:145Β: Κ. Μαράβας= 145,   Βαλ. Τσιούτισας= 28,    Θεοδ. Χήρας= 61

Παλαιοχώρι Πιαλείας(μικτό τμήμα):  Κ. Μαράβας= 34,  Βαλ. Τσιούτσιας= 6,   Θεοδ. Χήρας= 9

Πύρρα(μικτό, τελικό): Κ. Μαράβας= 122,    Βαλ. Τσιούτσιας= 19,   Θεοδ. Χήρας= 19,   Β. Καλύβας= 2

Βροντερό(μικτό, τελικό): Κ. Μαράβας= 64,   Βαλ. Τσιούτσιας-= 82,  Θεόδ. Χήρας= 15,  Β. Καλύβας=6,  Άκυρα=7

Μυρρόφυλλο(Γκολφάρι, τελικό): Κ. Μαράβας= 59,   Βαλ. Τσιούτσιας= ο,   Θεόδ. Χήρας= 7,   Β. Καλύβας=3

Μυρρόφυλλο(γλύστρα, τελικό):Κ. Μαράβας= 21,   Βαλ. Τσιούτσιας= ο,   Θεόδ. Χήρας= 1,   Β. Καλύβας=ο

Παχτουρίου(Αετός, τελικό): Κ. Μαράβας= 35,   Βαλ. Τσιούτσιας= 6,   Θεόδ. Χήρας= 7,   Β. Καλύβας=3

Γαρδικίου( Παλαιοχώρι, τελικό): Κ. Μαράβας= 116,   Βαλ. Τσιούτσιας= 8,   Θεόδ. Χήρας= 21,   Β. Καλύβας=2

Βροντερό, τελικό: Κ. Μαράβας= 113,   Βαλ. Τσιούτσιας= 38,   Θεόδ. Χήρας= 44,   Β. Καλύβας=1

Συνεχής ενημέρωση…

 

 Πηγή

Αφήστε μια απάντηση