Την Πέμπτη 21 Μαρτίου η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Πύλης

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Πύλης


Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 19.00, στο δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. Δ. Πύλης, με δεκαέξι θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής:

1.Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2019.

2. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

3.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

4.Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

5.Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

6.Διοργάνωση πασχαλινών εκδηλώσεων – κατανομή πίστωσης.

7.Αίτηση Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας δρόμου εντός των ορίων του Δήμου Πύλης – κατανομή πίστωσης.

8.Παραχώρηση λημμάτων ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, ετών 2018 και 2019 στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

9.Παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2019 στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

10.Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2019.

11.Καθορισμός αριθμού αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές.

12.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εκθετηρίου Λαογραφικών και Εικαστικών Συλλογών Δήμου Πύλης.

13.Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης για την εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: α) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας για την αντιπλημμυρική προστασία του» και β) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας για την αντιπλημμυρική προστασία του» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» Β΄ ΔΡΑΣΗ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».

15.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

16.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών των έργων του Δήμου Πύλης.Πηγή

Αφήστε μια απάντηση