Την Δευτέρα 26/2 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Πύλης

Την Δευτέρα 26/2 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Πύλης


Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Πύλης στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Μουριάς

2.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φήκης

3.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας

4-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής

5.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου στην

Τ.Κ.Παραποτάμου(οικισμός Βαλομανδρίου)

6.- Eγκριση Πρακτικού Ι διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών Προσώπων

7.- Eγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ  της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής

καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού Δήμου Πύλης»

8.Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών Πολιτικής

Προστασίας Δ.Ε.Πύλης-Πιαλείων-Γόμφων»

9.- Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου “Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ.Ροπωτού»-Καθορισμός όρων δημοπρασίας.

10.-Εγκριση δαπάνης-Απευθείας ανάθεση έργου «Βελτίωση αυλείου χώρου-περιφράξεις οικοπέδων»

11.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος Προπληρωμής

12.-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου

13.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου

14.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(17/2018)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του

Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

15.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

16.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

17.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

18.– Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

19.- Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση γνωμοδότησης

20.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018

21.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2018.Πηγή

Αφήστε μια απάντηση