Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 8/10 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Πύλης

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 8/10 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Πύλης


Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 8/10 και ώρα 12.00 μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Πύλης στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, με 16 θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής…:

 1.- Eγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου

2.-Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Μουριάς

3.– Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γαρδικίου

4.– Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στον οικισμό Παλαιοχωρίου της Τ.Κ.Γαρδικίου

5.- Eγκριση τευχών δημοπράτησης για τη σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής & Περιβαλλοντικής Μελέτης επέκτασης οικισμού Αγ.Βησσαρίωνα

6.-Aνάκληση της αριθμ.188/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής-Εγκριση τευχώνηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ.Βροντερού του Δ.Πύλης-Καθορισμός όρων δημοπρασίας.

7.-Aνάκληση της αριθμ.189/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής- Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:« Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.Ροπωτού ».

8.-Aνάκληση της αριθμ.190/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής- Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δ.Πύλης».

9.-Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «¨Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ.Στουρναραιικα».

10.-Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων,Μυροφύλλου,Νεραίδας».

11.-Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών απόθεομηνίες στις Δ.Ε. Πύλης,Γόμφων,Πιαλείας».

12.- Ανάκληση εντολής πληρεξουσιότητας-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

13.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου). 

14.- Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή

15.-Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2020 του Δήμου Πύλης

16.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018Πηγή

Αφήστε μια απάντηση