Από τον Δ. Πύλης…Ανάπλαση πλατειών σε Παλ/ηρο – Πιαλεία. Κατασκευή χώρου πάρκιγκ στα Στουρναραίικα

Από τον Δ. Πύλης…Ανάπλαση πλατειών σε Παλ/ηρο – Πιαλεία. Κατασκευή χώρου πάρκιγκ στα Στουρναραίικα


Με αφορμή την εισήγηση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Σπύρου Αποστολόπουλου, για την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δ. Πύλης Οικ. Έτους 2019, που έλαβε χώρα κατά την χθεσινή τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Πύλης, διά στόματος του Δημάρχου κ. Κώστα Μαράβα, έγινε γνωστή η πρόθεση της δημ. Αρχής για άλλα τρία σημαντικά έργα, που θα υλοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα & με την κείμενη νομοθεσία.

Τα δύο πρώτα αφορούν τη μελέτη που αναπροσαρμόζεται σε νέα οικονομικά δεδομένα, συνολικού προϋπολογισμού 300.000€ & αφορούν την ανάπλαση των πλατειών σε Παλαιομονάστηρο & Πιαλεία.

Η συγκεκριμένη μελέτη προχωράει ύστερα & από την πρόσκληση του Πράσινου του Πράσινου Ταμείου για υποβολή πρότασης, σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1)  «Αστική Αναζωογόννηση 2018», της Γ’ πρόσκλησης, Νοέμβριος 2018 & αναφέρεται στο μέτρο 1 με τίτλο: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων & χώρων πρασίνου.

Πιο συγκεκριμένα, για το Παλαιομονάστηρο  έχει γίνει,  από τον πρώην Δήμο Γόμφων, αγορά ιδιωτικής έκτασης με σκοπό την αύξηση της έκτασης της πλατείας γι’ αυτόν τον λόγο & με την εν λόγω μελέτη προβλέπεται η μετατόπιση του δρόμου και η ενοποίηση της έκτασης με την υπάρχουσα  πλατεία, καθώς και η κατασκευή πεζοδρομίου στην πλευρά των ιδιοκτησιών, καθώς και έμπροσθεν επιπλέον υφιστάμενων οικιών.

 

 

Plateia PialeiaΣτην Πιαλεία θα γίνει ανάπλαση  της κεντρικής πλατείας. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εκσκαφές τεχνικών, η κατασκευή τοιχείων με σκυρόδεμα η τσιμεντόστρωση της πλατείας και η πλακόστρωση  με πλάκες Άρτας και κυβόλιθων καθώς και ηλεκτροφωτισμός.

 

 

 

 

 

 

 

 

Το τρίτο έργο αφορά μελέτη για την κατασκευή χώρου πάρκιγκ στο πρώην Δημαρχείο Δ. Πινδαίων, συνολικής έκτασης 2.5 στρεμμάτων & συνολικού προϋπολογισμού 70.000€ περίπου. Έργο για το οποίο  αναμένεται σύντομα η δημοπράτησή του.Πηγή

Αφήστε μια απάντηση