Η Ονομασία του Χωριού

Η  ονομασία του χωριού μας κατά καιρούς και ετυμολογικά είναι:

  • Πιάλεια, που προέρχεται από το Πιαλεύς  (κυνηγός με ιξόβεργες)
  • Λεπενίτσα, που προέρχεται από το σλαβικό Λιεπίτι (κολημένο στην πλαγιά)
  • Καρβουνολεπενίτσα, που προέρχεται από το Κάρβουνο και Λεπενίτσα
  • Πιάλεια από τα 1915. (Επειδή οι κάτοικοι θεωρούσαν υποτιμητικό να φέρουν ένα ξενικό όνομα, έκαναν ενέργειες με πρωτοστάτη το δάσκαλο Θωμά Παπαγιαννόπουλο (Πέτσιος) στο υπουργείο εσωτερικών και πρότειναν να δοθεί στο χωριό μας το αρχαίο όνομα “Πιάλεια”.
  • Πιαλεία – είναι παραφθορά του πραγματικού και επισήμου ονόματος του χωριού.