Η Ονομασία του Χωριού

Η  ονομασία του χωριού μας κατά καιρούς και ετυμολογικά είναι:

  • Στην αρχαιότητα η περιοχή ονομαζόταν Πιάλεια, που προέρχεται από το Πιαλεύς  (κυνηγός με ιξόβεργες)
  • Από τον 6ο μ.Χ. καθιερώθηκε το όνομα Λεπενίτσα, που προέρχεται από το σλαβικό Λιεπίτι (κολλημένο στην πλαγιά)
  • Επί τουρκοκρατίας το όνομα άλλαξε σε Καρβουνολεπενίτσα, που προέρχεται από το Κάρβουνο και Λεπενίτσα
  • Με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. 143/1915 (παρ. 22) ανακοινώνεται η μετονομασία της κοινότητας από Καρβουνολεπενίτσα σε Πιάλεια. Το 1920 η Επιτροπεία των Τοπωνυμίων της Ελλάδος, που επιμελήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Νικόλαος Γ. Πολίτης, εξέδωσε τις γνωμοδοτήσεις με τίτλο “Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων / υπό Ν. Γ. Πολίτου“, όπου στη σελίδα 151 γίνεται αναφορά στον λόγο για τον οποίο η κοινότητα μετονομάστηκε σε Πιάλεια.

Το όνομα κλείνεται ως εξής:

Όπως Παράδειγμα
Ονομαστικήη Πιάλειαη Επικράτεια
Γενικήτης Πιαλείαςτης Επικρατείας
Αιτιατικήτην Πιάλειατην Επικράτεια
Κλητικήώ Πιάλειαώ Επικράτεια