Ασκληπιός

( Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΙΑΛΕΙΑΣ)

(Απόσπασμα από το βιβλίο του καθηγητή Λάππα Δημητρίου ΠΙΑΛΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1985)

Ο αρχαιολόγος Π. Καστριώτης που έκανε ανασκαφές στα Τρίκαλα και στο χωριό μου Πιάλεια το 1902 γράφει «Η λατρεία του Ασκληπιού ανέθορεν εν τη Θεσσαλία( Τρίκκη) εκ τινος παραβύστου φάραγκος της Πίνδου (Πιάλεια, στη θέση Παλιόκαστρο) εις τον ελληνικόν ορίζοντα…». Την ίδια άποψη έχει και ο έφορος αρχαιοτήτων Θεσσαλίας Δ. Θεοχάρης καθώς και πολλοί άλλοι Έλληνες και ξένοι ερευνητές.

Αν λάβουμε υπόψη μας τη μαρτυρία του μεγάλου ποιητή της αρχαιότητας Ομήρου, που μας λέει ότι ο Ασκληπιός ήταν κάτοικος Τρίκκης, τη μαρτυρία του αρχαιολόγου Π. Καστριώτη για τα φαρμακοτριβεία που βρέθηκαν στο Παλιόκαστρο και τη μαρτυρία ότι τα βότανα συγκέντρωνε από το Κερκέτιον όρος (Κόζιακα), οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αρχαία Πιάλεια υπήρξε ο τόπος όπου ο μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας έδρασε και γιατί όχι να μην είναι και η γενέτειρά του.

Η άποψη αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι στο Παλιόκαστρο βρέθηκαν και τα σύμβολα του Ασκληπιού που είναι το φίδι, ο κύων (σκύλος), το ραβδί και το κύπελλο.

Σήμερα η Πιάλεια παραμένει στις παραδόσεις της και τις μεταβιβάζει από γενιά σε γενιά ως ισότιμος διεκδικητής του τόπου γέννησης του Ασκληπιού μέχρις ότου αποδειχθεί πλήρως η καταγωγή του Ασκληπιού.

Και με το ρόλο της αυτό η Πιάλεια επιζητά να γίνονται τα Ασκληπιεία ή μέρος αυτών στην Πιάλεια όπως έγιναν το 1975 από τη Φιλάρχαιο Εταιρεία Τρίκκης και να στηθεί στο χωριό το άγαλμα του Ασκληπιού.

Ασκληπιός