Αρχαιολογικοί Χώροι

Στην περιοχή της Πιαλείας υπάρχουν αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι στους οποίους έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν ευρήματα. Αρκετά από τα ευρήματα μπορείτε να τα δείτε στο Σχολικό Λαογραφικό Μουσείο της Πιαλείας. Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε πιο κάτω φωτογραφίες από τις ανασκαφές και τα ευρήματα της ευρύτερης περιοχής.

Ανασκαφές και Ευρήματα

ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ

Παλιόκαστρο Παλιόκαστρο Παλιόκαστρο Παλιόκαστρο Παλιόκαστρο

Στο ομώνυμο ύψωμα πάνω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου.

Σώζονται τμήματα του Μυκηναϊκού τοίχους που το προστάτευε, το πηγάδι στο μέσον του κάστρου και λείψανα του ναού (μάλλον της Αρτέμιδος) και του φαρμακοτριβείου του Ασκληπιού.

Εδώ βρέθηκαν πολλά χάλκινα και αργυρά νομίσματα, αντικείμενα και όπλα όπως και σύμβολα του Ασκληπιού.

Βρέθηκε ακόμη αρχαϊκό αγαλματίδιο «Αμαζόνα» που κρατάει στα χέρια της τόξο έχει ζώνη στη μέση της και στο κεφάλι κράνος δωρικό με ψηλό λοφίο.

ΦΤΕΛΙΑΣ

Φτελιάς Φτελιάς

Βρίσκεται όπου και ο οικισμός του Παλαιοχωρίου και κάτω από το Παλιόκαστρο.

Στην τοποθεσία αυτή βρίσκονται θεμέλια οικισμού και πολλές πέτρες από κτίσματα.

Εδώ βρέθηκαν κιονόκρανα βυζαντινής τέχνης και αναθηματικά ανάγλυφα Ρωμαϊκών χρόνων. Εδώ βρίσκεται πιθανότατα ο ναός της Αρτέμιδος και σύμφωνα με τις ενδείξεις και κάποιο Ασκληπιείο.

ΑΛΠΙΝΑ

Αλπίνα

Τοποθεσία βραχώδης απότομη και απόκρημνη με μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Βρίσκουμε εδώ ερείπια κτισμάτων καθώς και προστατευτικό τείχος.

Στη βάση των βράχων της Αλπίνας που απλώνεται η λάκα της Αλπίνας βρίσκονται πάρα πολλοί Ρωμαϊκοί τάφοι.

Λίγο πιο κάτω είναι ο χώρος «Νούλα» όπου διακρίνεται κτίσμα με ψηφιδωτό δάπεδο.

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ

Στις τοποθεσίες αυτές υπάρχουν θαμμένες σε μικρό βάθος (όχι περισσότερο από ένα μέτρο) πρωτοχριστιανικές εκκλησίες με ψηφιδωτά δάπεδα σύμφωνα με τις ενδείξεις αλλά και τις εκτιμήσεις των αρχαιολόγων κ. Δεριζιώτη και της κ. Μαντζανά Κρυσταλίας που επισκέφτηκαν την Πιάλεια το 1990.

ΝΟΥΛΑ

Νούλα

Στο χώρο αυτό διακρίνεται κτίσμα 40*25 μ. και μικρά τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα συστηματικές ανασκαφές στην Πιάλεια δεν έγιναν παρά μόνον αυτές (υποτυπώδεις) στο Παλιόκαστρο και στο Φτελιά που έκανε ο Π. Καστριώτης το 1902.